hz ömer hikayesi

  1. G

    Hz Ömerin Adaleti

    Hz. Ömer’in Adaleti Adalet denildiği zaman aklan ilk gelen isimlerden biri, İslam’ın güneşi ve peygamberi olan Hz. Muhammed’in (a.s.) ardından ikinci halife olan Hz. Ömer (r.a.)’dır. Cehalet devrinin Ömer bin Hattab’ı, İslam ile müşerref olmakla beraber kamil bir insan olmuş, aşere-i...