yapılan

  1. N

    STP Üzerinden Yapılan Saldırılar

    Ağda gönderilen STP paketleri kök köprü(root bridge) değiştirildiğinde ağ çöker.Saldırgan kendini kök köprü olarak ağa tanıtır ve ağdaki switch'in CPU değeri yükseltilir. Switch Nedir? Arkadaşlar switch kısaca ağ üzerindeki iletişimi sağlar ilkek hub gibi. Saldırı Önce komut satırımızı...