hz isanın hayatı

  1. G

    Hz isanın Hayatı

    Hz. İsa'nın Hayatı Hz. İsa, rivayet edilene göre, Beyt’ül Makdis’e birkaç kilometre uzaklıkta yer alan Beytlehem’de, Hz. Meryem tarafından, Allah’ın kudret ve inayeti ile babasız bir şekilde dünyaya gelmiştir. Hıristiyanlar için Hz. Allah tarafından gönderilen bir elçi, bir peygamber olan Hz...