ücretsiz boşanma avukatı danışma hattı

27 Ağu 2018
1
0
0
ücretsiz boşanma avukatı danışma hattı

Boşanma evlilik birliğinin yasal olarak sonlandırılması olarak ifade edilmektedir. Medeni Kanun evliliğin sonlandırılması için haklı boşanma sebepleri ile boşanma davası açılması gerektiğine hükmeder.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Boşanma gerçekleştirilebilmesi için Medeni Kanun bu hususta dava açılması gerektiğine hükmetmektedir. Eşler tarafından evlilik birliğinin sona erdirilebilmesi ancak boşanma davası açılması ile mümkündür. Boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireylerin bu süreçte gerekli tüm hukuki prosedürleri doğru bir şekilde yerine getirmeleri, davanın seyri ve sonucu açısından son derece önemlidir.

Boşanma davası nasıl açılır diye merak eden kişiler açısından bu davanın açılması için boşanma davası dilekçesine sahip olunması gerekir. Bireyler boşanma davası dilekçesi içerisinde boşanma nedenlerini ve boşanma sonrası istek ve taleplerini açıkça ifade etmelidirler. Boşanma nedenleri Medeni Kanunda belirlenmiş olup, bireylerin hukuki bir sebep olmaması durumun boşanmaları gerçekleşmez. O nedenle Aile hukuku hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir. Diğer yandan boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin boşanma sonrası velayet, mal paylaşımı, nafaka tazminat gibi konularda açıkça isteklerini beyan etmeleri gerekir.

Açılacak olan boşanma davasının hukuki alt yapısının olması esas unsurdur. Boşanma davasını açacak olan kişinin öne sürdüğü boşanma nedenlerini ispat etmesi gerekir. Bu noktada boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin ispat yükümlülüğü vardır ve boşanmayı getiren olayların ispatının yapılamaması, boşanma davasının reddine neden olacaktır.

Boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin davayı açacakları mahkeme, Aile Mahkemesidir. Eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesine boşanma davası dilekçesi ile birlikte başvuru yapmaları gerekir. Eğer eşlerin ikamet adreslerinin bulunduğu yerde Aile Mahkemesi bulunmuyor ise, boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilir. Eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet etmiyor olduğu durumlarda ise boşanma davası davalının bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır. Aksi durumda yetkisizlik nedeniyle boşanma davası reddedilir.

Boşanma davası nasıl açılır diyen bireylerin bu süreçte üzerinde durmaları gereken esas unsur, boşanma davası süreci nasıl yürütülür olmalıdır. Zira boşanma davasının istenilen sonuçla ve istenilen sürede neticelendirilmesi için etkili bir süreç yönetimi yapılmalıdır.

Boşanma zor bir süreçtir ve bu süreç içerisinde bireyler müşterek çocuğun velayeti, evlilik içerisinde alınan malların nasıl paylaşılacağı, boşanma sonrası tazminat alınıp alınmayacağı, boşanma sonrası nafaka ödenip ödenmeyeceği gibi konularda sıklıkla hak kaybı yaşamaktadır. Bu noktada bireylerin uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almaları önerilir. Boşanma davalarında avukat tutulması zorunlu olmamaktadır. Fakat yaşanabilecek hak kayıpları düşünüldüğünde ve boşanma davası süreleri göz önüne alındığında boşanma avukatı tutmak sürecin yürütülmesi adına mutlak fayda sağlar.

Boşanma davası nasıl açılır diye merak eden kişiler açısından bir diğer önemli nokta ise açılacak boşanma davasının reddi gibi bir sonuç ile karşılaşıldığında, aynı nedenle 3 yıl içerisinde tekrar boşanma davası açılamaz. Bu da bireylere hem maddi hem de zaman kaybı anlamına gelecektir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?
Boşanma davası açarak evliliğini sonlandırmak isteyen bireylerin bu süreçte yetkili mahkemeyi doğru tespit etmeleri davanın sonucu açısından önemlidir. Belirmek gerekir ki boşanma davalarında göreli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise bireyler Asliye Hukuk Mahkemesine boşanma istemiyle dava açabilirler. Boşanma davası nerede açılır diyen kişiler açısından ise boşanma davası açılacak görevli mahkeme eşlerin birlikte ikamet ettikleri yerde bulanan Aile Mahkemesidir. Eşlerin 6 aydan daha uzun bir süre farklı yerlerde ikamet etmeleri durumunda ise boşanma davası davalının bulunduğu yerde açılabilir.

Boşanma davası nerede açılır diyen kişilerin bu süreçte açılacak dava için yetkili mahkemeyi doğru tespit etmeleri önemlidir. Zira davanın yetkili mahkemede açılmaması durumnunda dava yetkisizlik nedeniyle reddedilir. Bu da bireyler açısından gereksiz zaman kaybı yaşanmasına neden olur.

Boşanma davalarında hangi mahkemenin kendileri için yetkili olduğunun bilinmediği noktalarda alınacak hukuki destek ile bu sorun ortadan kaldırılabilir. Boşanma avukatı tutmak boşanmayı düşünen bireyler açısından zorunlu olmamaktadır. Fakat hukuki sürecin doğru yürütülmesi açısından boşanma avukatı tutulması önerilir. Zira boşanma avukatı müvekkilinin en kısa süre içerisinde boşanmasına olanak sağlamanın yanı sıra boşanma sonrası yaşanması muhtemel hak kayıplarının da önüne geçebilmektedir.

Boşanma davası nerede açılır diyen kişilerin boşanma davasını açmaları kadar nasıl yürütmesi gerektiği de önemlidir. Boşanma davalarında çocuğun velayetinin nasıl alınacağı, mal paylaşımının nasıl yapılacağı, tazminat ve nafaka taleplerinin nasıl yapılacağı gibi noktalarda hak kaybı sıklıkla yaşanabilmektedir. Bu nedenle her ne kadar zorunlu olmasa bile boşanma avukatı tutulması önerilir.

Boşanma süreci yürütülürken bireylerin öne sürecekleri boşanma nedeninin hukuki altyapısını oluşturmaları ve bunu ispat etmeleri gerekir. Boşanma davası nerede açılır diyen bireyler açısından bu ispatın yapılabilmesi tanık beyanları ile olabileceği gibi farklı argümanlar ile de yapılabilmektedir. Boşanma zor bir süreçtir ve en kısa sürede boşanma gerçekleştirilmesi ancak hukuki prosedürlerin etkili bir şekilde yerine getirilmesi ile mümkündür.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?
Boşanma kavramı evliliğin yasal olarak sonlandırılmasını ifade eder. Bu süreçte eşlerin yasal olarak ayrılabilmeleri için boşanma davası açmaları gerekir. Boşanma sürecinde en fazla merak edilen konuların başında “boşanma davası ne kadar sürer” yer alır. Boşanma davası ne kadar sürer diye merak eden kişilerin bu süreçte açacakları boşanma davasının niteliği, boşanma davasının açılacağı mahkemenin iş yükü ve boşanma avukatı tutulup tutulmaması gibi unsurlar boşanma davası süresini etkilemektedir.

Boşanma davası ne kadar sürer diyen kişiler açısından bu süreçte üzerinde durmaları gereken en önemli konu, açılacak boşanma davasının hukuki alt yapısının doğru oturtulması ve gerekli prosedürlerin etkili yürütülmesi olmaktadır. Çünkü gerek anlaşmalı boşanma olsun gerekse de çekişmeli boşanma olsun hukuki süreç doğru yürütülmediği noktada açılacak boşanma davası reddedilecektir. Bu da bireylerin 3 yıl içinde tekrar boşanma davası açmalarını engeller.

Boşanma davası ne kadar sürer konusu üzerinde belirleyici olan bir başka unsur açılacak davanın türüdür. Örneğin eşlerin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde belirlenmiş olan anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirdikleri noktada açılacak anlaşmalı boşanma davası en kısa sürede boşanma gerçekleştirilmesini sağlar. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer diye merak eden kişilerin yine aşamada yerine getirmeleri gereken şartlar vardır. Anlaşmalı boşanma protokolü bu sürecin omurgasını oluşturur ve uzman bir boşanma avukatı ile hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü tarafların tek celsede boşanmalarına olanak sağlar. Çekişmeli boşanma davasında ise süre, daha uzun olmaktadır.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer diye merak eden kişiler açısından bu süreç içerisinde boşanmayı getiren olayların, araştırılması ve incelenmesi, tanık beyanları, bilir kişi raporları, farklı argümanların sunulması gibi unsurlar öne sürülen boşanma nedeninin doğruluğunu ispat açısından önemlidir. Tüm bu unsurların ortaya çıkarılması ve incelenmesi boşanma davası süresinin ortalama olarak 4 6 celse sürmesine neden olur. Bu da iyi ihtimalle boşanma davasının 8 ay sürmesine , boşanma davası etkili bir şekilde yürütülmez ise 2 3 yıl sürmesine neden olur.

Boşanma davası ne kadar sürer diyen kişilerin bu süreçte davayı açacakları aile mahkemesinin iş yükü de boşanma davası süresi açısından önemlidir. Örneğin iş yükü fazla olan bir Aile Mahkemesinde boşanma davaları daha fazla sürerken, iş yükü görece daha az olan boşanma davalarında süre daha az olacaktır.

Boşanma davası süresini en fazla etkileyen unsur ise boşanma davası için bireylerin avukat tutmalarıdır. Boşanma avukatları müvekkillerinin ihtiyacı olan hukuki bilgiye ve deneyime sahip olmaları nedeniyle boşanma davalarının en kısa süre içerisinde sonuçlanmasını sağlamaktadırlar. Boşanma davası ne kadar sürer diyen kişilerin boşanma avukatı tutmaları onların en kısa süre içerisinde boşanmalarına olanak sağlar.