Ses Yalıtımı İle Sesleri Nasıl Kesilir

Ayhan

Banned
22 Ocak 2018
39
0
0
www.katlanircatimerdiveni.com
İşletmelerde ve yaşamımızı sürdürdüğümüz binalarda, şehir yaşamının neden oluğu istenmeyen seslerin engellenmesi bakımından ses yalıtımı uygulaması artık bir lüks olmaktan çıkmış, bir gereksinim halin almıştır. Günümüzde çevresel faktörlerin veya makine ve benzeri araçların neden olduğu gürültüleri engelleyecek yapıya sahip binaların sayısı çok azdır. Normalde yeni birçok binanın belirli bölümleri yalıtım sağlayacak malzemelerin konulması için tasarlanmakta ancak inşa sırasında bu bölümler pek dikkate alınmamaktadır. Bu durumda ses yalıtımı için uzman bir kuruluştan yardım alarak kaliteli bir ses izolasyonu yapılması kaçınılmaz olmaktadır.

Ses yalıtım malzemeleri kullanıldıkları yere ve ihtiyaca göre farklılık göstermektedir. Örneğin jeneratör gibi gürültülü makineler için özel ses izolasyon kabinleri uygulanır. Buna benzer bir uygulamaya asansörlerin seslerini yalıtma sistemlerinde rastlıyoruz. Şehir gürültüsünü engellemek içinse farklı yalıtım malzemeleri kullanılmakta, özellikle duvarlarda farklı şekil ve modele sahip yalıtım araçları tercih edilmektedir. Ses yalıtımı, hem dışarıdan gelen seslerin önlenmesi hem de içerideki seslerin dışarıya çıkmasını engellemesi bakımından yararlı bir uygulamadır. Eğlence yerlerinde, sinema ve konferans salonlarında gürültünün engellenmesi için kullanılan ses yalıtımı, aynı zamanda daha iyi ses yaratmak için akustik düzene uygun tasarlanabilmektedir.

Firmamız, kaliteli ses meydana getirme, gürültüyü, yankılanmayı veya çınlamayı engellemede farklı ses yalıtım araçlarıyla sizlere hizmet vermektedir. Günümüz teknolojisine uygun, güvenilir ve garantili ürünlerimiz istenmeyen seslerle mücadele etmeniz için yeterlidir. Bulunduğunuz ortamın nasıl bir yalıtıma ihtiyaç duyacağını inceleyerek size bilgi veren teknik ekibimizden yardım alarak tüm ses sorunlarının önüne kolayca geçebilirsiniz.
 

Benzer konular