Sağlık Hukuku Avukatları Ankara

10 Mar 2018
5
0
0
Genel olarak sıhhat hukuku, tıp ve hukukun karmasından oluşan bir bilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıhhat görevlileri ve personeli içinde şuurlendirmeyi ön plana çıkartarak sağlık hizmetinin varlığını, sunumunu, hasta ve tabip haklarını bireyin temel hakları ile beraber ele alan sıhhat hukuku, insanların en temel hakkı olan yaş fakat hakkına dayandırılmıştır. Bir ferdin ona tanınmış diğer tüm haklarından faydalanabilmesi için her şeyden önce sağlıklı olması gerekir; bu nedenle de sağlık hukuku fazlasıyla önem arz eden bir hukuk dalıdır. Bununla beraber tıp hukuku da sıhhat hukuku içerisinde geniş bir alan kaplamaktadır.
Tıpta Hatalı uygulamalar, İngilizce MALPRACTİCE Sözcüğünün Türkçe Okunuşuyla Malpraktis Hekimliğinin kötü uygulanması tıbbı kötü uygulama ,uygulama hatası,tıpta yanlış uygulama gibi çeşitli kavramlarla isimlendirilmekle birlikte en geniş olarak kabul gören ve kullanılan kavram tıbbi hata’dır.
Hekimlik meslek etiği kurallarının 13. Maddesinde Hekimliğin kötü uygulanması Başlığı altında Bilgisizlik,deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi biçiminde tanımlanan tıbbi hata kavramıdır.