ForeverAutoHits Türkçe Surf Sitesi / Ödeme Kanıtlı

13 Ağu 2018
20
0
0
ForeverAutoHits Türkçe Surf Sitesi / Ödeme Kanıtlı

ForeverAutoHits nedir? ForeverAutoHits kısaca Türkçe bir surf sitesidir- Kazan-Kazandır prensibiyle çalışan üyelerin
birbirlerinin web sitelerini ziyaret ettiği bir hit sitesidir. Kazandıklarını ister çekebilirsiniz veya varsa sizinde hit
almak istediğiniz blog veya web sitenizin reklamını vererek sitenize ziyaretçi çekebilirsiniz.

Nasıl Kazanıyoruz?
öncelikle siede kazandığımız her şey altın olarak geçiyor, daha sonra altını paraya çevirerek çekebiliyoruz.
Sitede 3 çeşit kazanma yöntemi bulunmaktadır resimde gördüğünüz gibi, Auto Surf, Yorum Yap, Sosyal Paylaşım. Genelde autosurf
bölümü bizi ilgilendiriyor, paraları burada kazanıyoruz. İnanın kazanması çok kolay diyebiliriz çünki yapılacak fazla bir şey yok.!
Program kullanmıyoruz sitedeki surf yazan yere basıp auto surf,u başlatıyoruz, hepsi bu.:) Surf yapılırken siz artık arka planda
başka birşeyler yapabilirsiniz, herşey sorunsuz kesinlikle çalışıyor.Neden Forever Auto Hits Sitesini kulanmalıyım?
7/24 Autosurf: Sistemi durmadan açık bırakın o hiç durmadan size ziyaretçi kazandırır.
En çok kazandıran autosurf: %90 kazanma hakkı
Autosurf Bounusu: dün yaptığınız autosurf adeti kadar, bugün altın kazanırsınız.
Autosurf süresini 9 saniyeden 180 saniyeye kadar ayarlayabilirsiniz.
Gizli Ziyaretçi: Bu ayarı seçerseniz size gelen ziyaretçiler gizli olur, nerden geldiğini göremezsiniz.
Karşılıklı yorumlaşma: Sitenize ait sayfalara yorum yapılmasını sağlayabilirsiniz.
Çoklu ÜRL sistemi: Sitenize ait 5 sayfaya kadar grup listesi yapıp ardı ardına ziyaret ettirebilirsiniz.
Ücretsiz site tanıtım yazısı: Bedava web sitenizi tanıtın.
Yeni üye olan herkese 100 altın ve 7 günlük VİP üyelik hediye.!

Evet arkadaşlar site şahane üstelik herşey ücretsiz ve kolay, sadece surf yapın kazanın. Kazandıklarınızı ziyaretçiye ihtiyacınız varsa
site içinde reklam vererek kendi sitelerinizi ücretsiz olarak tanıtımını yapabilirsiniz. Tanıtıma ihtiyanız yoksa o zaman biriken
paraları çekersiniz. Alttaki linkden Papara, dan alınan güncel ôdeme kanıtları, burada her gün alınan ödemeleri görebilirsiniz.

ForeverAutoHits.com Para Kazanan Üyelere Ödeme KanıtlarıLinkdeki ödemelerden birine tıkladığınızda üstteki gibi bir ödeme gelir, şu anda alınan en yeni ödeme 5TL.
ödeme benim değil sadece örnek olarak yayınladım, yakında benim ödemede gelir buraya, site hoşuma gitti
nerdeyse hiç bir şey yapmadan para kazanabilirsiniz

Referans komisyon %10
En az para çekim 5TL
10000 altın= 1TL

Üye olmak için tıklayınız
ForeverAutoHits Hit Sitesi Free Website Traffic Exchange Alexa Rank Karşılıklı Yorumlaşma

refsiz Link
ForeverAutoHits Hit Sitesi Free Website Traffic Exchange Alexa Rank Karşılıklı Yorumlaşma

Bol Kazançlar..
 
26 Tem 2019
6
0
0
Panama
ForeverAutoHits Türkçe Surf Sitesi / Ödeme Kanıtlı

Beçkem et-Turki Murehhefüddevle:

Bu ad, ünlü emirül-ümera Beçkemin hatırası için konmuş olabilir. Orada Beçkemin anlamı hakkında bilgi verilmişti. Fatimiler Türk Beçkemi 1016 veya 1017 yılında Sayda valiliğine göndermişti.

Beg Çor et-Turki:

Hamdanilerin Humus valisi; 975 yılında Halebe tagallub etti; iki yıl sonra ayrılmak zorunda kaldı. Sonra 982de Dımaşk valiliğine getirildi ise de Fatimi vezirini hoşnut edemediğinden 988 veya 989 da Rakkaya gitti ve orayı ele geçirdikten sonra Hamdani Sadduddevle ile mücadeleye girişti fakat göçebe Arapların hiyanetine uğrayıp tutsak alındı ve öldürüldü 991; yiğit, dirayetli bir emir idi.

Beg Tigin et-Türki:

991-992 yılında Dımaşk Şam valisi. Bencu Tigin ofs Bk. Mencü Tigin.

Hüsamüd-devle İbn el-Beçeneki:

Buradaki Beceneki Peçenek Türk kavmi ile ilgili olabilir. Kaynakta bir yerde Hüsamüd-devle el-Beceneki, diğer bir yerde Hüsamüd-Devle İbn el-Beçeneki şeklinde gösteriliyor. Bu emir 1061 yılında Dımaşk valiliğine gönderilmiş, fakat aynı yıl içinde azledildiğinden Halebe doğru girmişti.

Öutluh el-Hacib:

Öutlufc «Kutluk«Kutlug «kutlu». Dımaşk Şam şehrinin idaresi 983 yılında Hutluha verilmişti.

İl Degiz et-Türki:

Daha önce de işaret edildiği üzere, bu adın telaffuzu, gösterildiği gibi olmalıdır. Yani buradaki g i bizim sağır kef değildir. İl Degiz, XI. yüzyılın ikinci yarısında Fatimi ordusundaki Türk askerinin ileri gelen kumandanlarından biri veya onların başı idi. Devletin idaresinde söz sahibi olan Hamdani hanedanın-dan Nasirüddevle Türkler ile Zenciler el-Abid arasındaki mücadelelerde Türkler ile birlikte hareket etmiş ve mücadelenin kazanılmasında mühim bir rol oynamıştı. Sonra durum değişti ve Türkler ile mücadeleye girişti. İl Degizi öldürmek istedi, başarı gösteremedi; düştüğü güç durumdan kurtulmak için Horasanda bulunan Alp Arslanı Suriye ve Mısırın fethine teşvik etti. Alp Arslanın harekete geçip Haleb önlerine gelmesi Nasirüddevlenin bu daveti ile ilgilidir. Ancak Nasirüddevle az sonra Türkler tarafından öldürüldü, kalabalık ailesi de aynı akıbete uğradı. İl Degize gelince, o da ordu kumandanı Bedrül-Cemali tarafından öldürüldü 1074-1075. Bu, aynı zamanda Fatimi ordusundaki Türk askeri varlığının ehemmiyetini kaybetmesi veya belki ortadan kalkması anlamını da ifade ediyordu. İl Degiz kaynaklarda Yıl Degiz şeklinde de anılır. Dımaşk-Şam ve Filistin hakimi Atsızı Mısırın fethine İl Degizin oğlu teşvik etmiştir.

Kümüş Tigin, Sadul-mülk:

1007 ve 1008 yılında Sur şehrinin valisi idi".

Mencü Tigin et-Türki:

Başlıca kaynaklarda böyle. Buradaki Mencünün aslı ve anlamı bence meçhuldür. Bunun Bencu şeklinde okunması da bir netice vermiyor. Mencü Tigin Fatimi halifesi el-Azizin Dımaşk valisi idi. el-Aziz, Mencü Tigine 991 yılında Haleb üzerine yürümesini emretti. Genç yaşta bir vali olan Mencü Tigin Halebi kuşattı. Şehrin hakimi Bizanslıları yardıma çağırdı ise de Mencü Tigin bu orduyu ağır bir bozguna uğrattı. Sonra Bizans topraklarında akınlarda bulundu ve başarılarını daha sonraki yıllarda da sürdürdü. 996 yılında Mısırdan üzerine gönderilen bir orduya yenilen Mencü Tigin itaat ettiğinden affedildi 997. Ancak son başarısız hareketleri Türklerin durumunu oldukça sarstı.

Mencü Tigin et-Türki Radiyyüddevle:

Bu, yukarıda kendisinden söz edilen Anuş Tiginin memlüklerinden biri idi.

Sebük Tigin:

Anuş Tiginin memlüklerinden. Anuş Tigin Halebi aldığında 1038 hisarın iç kale muhafazasına onu memur etmişti.

Şa Tigin:

Bu Şad Tiginin kısaltılmış şekli olabilir. Şad Tigin adının Gaznelilerde kullanıldığı bundan sonraki bölümde görülecektir. Bu, 1016 yılında Dımaşk Şam valiliğine tayin edilmiş ise de valiliği çok kısa bir zaman sürmüştü.

Şah Tigin: Şihabuddevle:

Bunun aslı farsça şahtigin olabilir. Birinci kelime şah da olsa bunu Türkçe izah etmek benim için mümkün olmamıştır. Bu, 1023 yılında Dımaşk Şam valiliğine tayin edilmiş, valiliği iki yıl dört ay sürmüştür.

Togan Muzafferi:

Togan, Anuş Tigine bağlı kumandanlardan biri olup 1037-1040 yılları arasında adı geçiyor.

Yarül:

Yaruk «ışık, aydınlık». Yarüh, 1018 yılında Dımaşk Şama vali tayin edilen, Emir Yusufun babasının adıdır.

Yaruk Taş et-Türki:

Işıklı taş, parlak taş». Bu ada sonraları Anadoluda da rastgeliniyor. Kaynakta bu ad Rktaş şeklinde geçiyor. Bunun doğrusu, pek muhtemel olarak, gösterildiği gibi, Yaruk Taş olmalıdır. Yanık Taş Hamdani Seyfüddevlenin memlüklerinden olup 982 yılında Humusta imar faaliyetlerinde bulunmuştu.

Yınal et-Tavil:

Yukarıda adı geçen Mencü ? Tigine bağlı kumandanlardan.

Yil Tigin et-Türki:

Yil Tigin, İl tigin. Yil tigin büyük kumandanlardan olup 982 yılında Dımaşk Şam valisi oldu ise de valiliği ancak bir kaç ay sürdü ve Yil Tigin Mısıra döndü.