Emre KRMN vB Postbit v1

  • Forum Sayfamızda alakasız web sitesi paylaşımı, backlink, hacklink amaçlı paylaşımlar yöneticilerimiz tarafından tespit edilip silinebilir.

türko

Banlı Kullanıcı
1 Haz 2018
50
0
0
vBulletin Uyumlu Sürüm(-ler): 3.8.x
Tasarım & Kodlama: Emre KRMN (Ben)

vBulletin Admin KP - Stil & Temalar - İlave CSS Yazılımı içine ekleyin;
Kod:
.ek-postbit { 
background: #FFFFFF;
border: 1px;
border-color: #ddd;
border-style: solid;
border-left: 1px;
border-left-color: #333;
border-left-style: solid;
border-bottom: 1px;
border-bottom-style: solid;
border-bottom-color: #dadada;
color: #333;
font-family: Tahoma;
font-size: 11px;
padding: 5px 5px 5px 5px;
margin-top: 2px;
}
.ek-postbit:hover { 
background: #E7E7E7;
border: 1px;
border-color: #FFF;
border-style: solid;
border-left: 1px;
border-left-color: #333;
border-left-style: dotted;
border-bottom: 1px;
border-bottom-style: solid;
border-bottom-color: #dadada;
color: #000;
font-family: Tahoma;
font-size: 11px;
padding: 5px 5px 5px 5px;
margin-top: 2px;
}
.emrekrmn {
border: 3px solid #333333;
border-radius: 0px;
-moz-border-radius: 0px;
-webkit-border-radius: 0px;
transition: all 0.7s ease 0s;
width: 100px;
height: 100px;
}
.emrekrmn:hover {
border: 3px solid #1b9bff;
border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
-webkit-border-radius: 4px;
transition: all 0.5s ease 0s;
width: 100px;
height: 100px;
}
vBulletin Admin KP - Stil & Temalar - postbit'in içindekileri aşağıdaki kodlarla değiştiriniz;

$template_hook[postbit_start]
<table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<if condition="$show['announcement']">
<td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2">
<img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />
<phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
</td>
<else />
<td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar
: 0px" $post[scrolltothis]>
<!-- status icon and date -->
<a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
$post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
$post[firstnewinsert]
<!-- / status icon and date -->
</td>
<td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar
: 0px" align="$stylevar
">
 
<if condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
<if condition="$show['inlinemod']">
<input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
</if>
</td>
</if>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px">

<div id="postmenu_$post[postid]"><div align="center" class="ek-postbit">
<if condition="$show['profile']">
<a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a>
<script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
<else />
$post[musername]
</if>
</div></div>


<div align="center" class="ek-postbit"><if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont"><b>$post[usertitle]</b></div></if></div>
<if condition="$post['rank']"><div class="smallfont"><div align="center" class="ek-postbit">$post[rank]</div></if></div>
$template_hook[postbit_userinfo_left]

<div align="center" class="ek-postbit"><if condition="$show['avatar']">
<div class="smallfont">
 <a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" class="emrekrmn" /></a>
</div>
</if></div>

<div class="smallfont">
 <br />
<div align="" class="ek-postbit"><if condition="$post['joindate']"><div><b>$vbphrase[join_date]:</b> $post[joindate]</div></if></div>
<div align="" class="ek-postbit"><b>Üye No:</b> $post[userid]</div>

<if condition="$post['field2']"><div>$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></if>
<if condition="$post['age']"><div><div align="" class="ek-postbit"><b>$vbphrase[age]:</b> $post[age]</div></div></if>
<div align="" class="ek-postbit"><div>
<b>$vbphrase[posts]:</b> $post[posts]</div></div><div align="" class="ek-postbit"><div><b>REP Puanı :</b> $post[reputation]</div></div>
<div align="" class="ek-postbit"><div><center><font size="2">@$post[musername]</font></center></div></div>


$template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]
<if condition="$show['infraction']"><div>$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>

$template_hook[postbit_userinfo_right]
<div>$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div>
</div>

</td>
<if condition="$show['moderated']">
<td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar
: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
<else />
<td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar
: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
</if>
$template_hook[postbit_messagearea_start]
<if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
<!-- icon and title -->
<div class="smallfont">
<if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
<if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
</div>
<hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
<!-- / icon and title -->
</if>

<!-- message -->
<div id="post_message_$post[postid]">
$ad_location[ad_showthread_firstpost_start]
$post[message]
</div>
<!-- / message -->

<if condition="$show['attachments']">
<!-- attachments -->
<div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">

<if condition="$show['thumbnailattachment']">
<fieldset class="fieldset">
<legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
<div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
$post[thumbnailattachments]
</div>
</fieldset>
</if>

<if condition="$show['imageattachment']">
<fieldset class="fieldset">
<legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
<div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
$post[imageattachments]
</div>
</fieldset>
</if>

<if condition="$show['imageattachmentlink']">
<fieldset class="fieldset">
<legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
$post[imageattachmentlinks]
</table>
</fieldset>
</if>

<if condition="$show['otherattachment']">
<fieldset class="fieldset">
<legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
$post[otherattachments]
</table>
</fieldset>
</if>

<if condition="$show['moderatedattachment']">
<fieldset class="fieldset">
<legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
$post[moderatedattachments]
</table>
</fieldset>
</if>

</div>
<!-- / attachments -->
</if>

$template_hook[postbit_signature_start]
$ad_location[ad_showthread_firstpost_sig]

<br><br><if condition="$post['signature']">
<!-- sig -->
<br />
<fieldset style="background: ; /*url() repeat;*/
border: 2px solid #333333;
-moz-border-radius:5px;
-webkit-border-radius:3px;">

<legend style="background: #ffffff; /*url() repeat;*/
border: 2px solid #333333;
padding:4px;
-moz-border-radius:5px;
-webkit-border-radius:5px; ">

<span style="color: #2554C7 ; class="smalltext">
<strong>Kullanıcı Kişisel İmzası</strong></span></legend>
$post[signature]
</fieldset>
<!-- / sig -->
</if>

$template_hook[postbit_signature_end]

<if condition="$show['postedited']">
<!-- edit note -->
<div class="smallfont">
<hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
<em>
<if condition="$show['postedithistory']">
<phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>
<else />
<phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>
</if>
<if condition="$post['edit_reason']">
$vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
</if>
</em>
</div>
<!-- / edit note -->
</if>

</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px">
<div align="" class="ek-postbit">$post[onlinestatus]
<if condition="$show['reputationlink']">
<span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
<if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
</if>
<if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
<if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
$post[iplogged]
 
</td>
<if condition="$show['moderated']">
<td class="alt2" align="$stylevar
" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar
: 0px; border-top: 0px">
<else />
<td class="alt1" align="$stylevar
" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar
: 0px; border-top: 0px">
</if></div>
<!-- controls -->
<if condition="$post['editlink']">
<img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
<a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
</if>
<if condition="$post['forwardlink']">
<a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
</if>
<if condition="$post['replylink']">
<a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
</if>
<if condition="$show['multiquote_post']">
<a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
</if>
<if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
<a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
</if>
<if condition="$show['moderated']">
<img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
</if>
<if condition="$show['spam']">
<img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
</if>
<if condition="$show['deletedpost']">
<if condition="$show['managepost']">
<a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a>
<else />
<img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
</if>
</if>
<if condition="$show['redcard']">
<a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
<else />
<if condition="$show['yellowcard']">
<a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
</if>
</if>
$template_hook[postbit_controls]
<!-- / controls -->
</td>
</tr>
</table>
$template_hook[postbit_end]

<if condition="$show['profile']">
<!-- post $post[postid] popup menu -->
<div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr>
<td class="thead">$post[username]</td>
</tr>
<if condition="$show['profile']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
</if>
<if condition="$show['pmlink']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
</if>
<if condition="$show['emaillink']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
</if>
<if condition="$show['homepage']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
</if>
<if condition="$show['search']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
</if>
<if condition="$post['userid'] AND $show['member']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&userlist=buddy&u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
</if>
$template_hook[postbit_user_popup]
</table>
</div>
<!-- / post $post[postid] popup menu -->
</if>