Coastal-City Hem Oyna Hem Kazan

Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde İnternetten Para Kazanmak kategorisinde metin1 tarafından oluşturulan Coastal-City Hem Oyna Hem Kazan başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 1,038 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı İnternetten Para Kazanmak
Konu Başlığı Coastal-City Hem Oyna Hem Kazan
Konbuyu başlatan metin1
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan metin1

metin1

Kayıtlı Üye
13 Ağu 2018
32
0
6
Offline
Coastal-City Hem Oyna Hem Kazan
Coastal-City 3 ay önce hizmete giren þahane bir kazanç sitesi. Buna benzeri oyunlar her zaman gelmiyor, uzun zamandýr
gördüðüm en iyi kolay browser oyunlarýndan biri. Zamanla en popüler oyunlarýn arasýnda yer alacaðýndan hiç þüphem yok. :)
Üst sað köþede oyunu ingilizce olarak seçerseniz siteye her giriþ yaptýðýnýzda ingilizce olarak gösterir.

Evet þimdi siteye üye olduk ve ne yapmalýyýz nasýl para kazanacaðýz bu siteden.? Konuyu resimli detaylý olarak anlatacaðým sizde
rahatlýkla kazanacaksýnýz. Takýldýðýnýz yer olursa konu altýna yorum yazabilirsiniz.OYUNDAN NASIL KAZANIYORUZ ?
Oyunun mantýðý basit fazla bir stratejiye gerek yok.:) Þehrimizi geliþtireceðiz bunu yaparkende ayný zamanda kazanacaðýz.
Baþlangýçta binalar alarak þehir kurmamýz gerekiyor, bu arada aldýðýmýz her bina gelir getiriyor, çoðu binalar 78 günde yatýrýmý
çýkarýyor ve bundan sonra kara giriyorsunuz. Zamanla her binayý 2 level yükselterek daha fazla kazanýyoruz.Ýlk baþta þehrimiz boþ sayýlýr sadece yollar ve bir kaç araba var. Bu þehre zamanla çeþitli binalar alarak çoðaltacaðýz ve kazanmaya
baþlayacaðýz. Yeni üyelere signup bonus olarak 5000 silver hediye veriliyor. (01.03.2020) tarihine kadar.!!
5000 silvere bir ev satýn alarak baþlýyoruz. Sað tarafta BUY BUILDINGS yazan yere týklýyoruz ve «Þehrim» sayfasýna geliyor, þehrinizde
inþa edilecek bir yer seçip oraya býrakýyoruz. Þimdi bu bina artýk bize gelir getirmeye baþladý ara sýra saðdaki binanýn üstüne týklayarak
biriken silverleri topluyoruz. Binalarý 2 level yükseltebiliyorsunuz ve þehirdeki yerinide istediðiniz zaman deðiþtirebilirsiniz.

Binalardan artýk sürekli gelir elde edeceðiz, ayrýca kazanmak için surf ve task,lerden yararlanabilirsiniz.
Solda SURFING yazan yere týklayarak reklamlarý izleyerek ek gelir saðlayabilirsiniz. TASK yazan yerde çeþitli görevler var sitelere
üye ol gibi görevler her görev 50 silver kazandýrýyor. Bu task,lerdende ekstradan kazanabilirsiniz.

Referans gelirleri 3 level
1. level %10
2. level %5
3. level %3

Aslýnda anlatýlacak detaylar çok ama ben genelinde bizi ilgilendiren önemli konulara deyindim, eksiklerim varsa siz tamamlayýn
alta bir yorum yazmanýz yeterli.En az ödeme 1 Ruble ve anýnda
Ödeme seçenekleri üstteki gibiÜye olmak için týklayýnýz
Welcome - Coastal-City

Refsiz Link
Welcome - Coastal-City

Soru ve sorunlarýnýzý konu altýna yazabilirsiniz..

Bol Kazançlar..